İlkelerimiz

Müdürlüğümüzde görev alan tüm personelimiz;

İnsan haklarına saygılı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket ederek, görevlerini yerine getirirken aşağılayıcı, onur kırıcı ve küçük düşürücü davranışlarda bulunmazlar.

Suçtan zaran gören, şepheli, sanık veya hükümlü ya da bunların ailesi hakkında öğrenmiş olduğu bilgilerin veya düzenlediği raporların gizliliğini korurlar ve bu bilgileri kanunun zorunlu kıldığı haller dışında hiçbir kurum ve kişiye veremezler.

Görevleri ile ilgili belgeleri inceleyebilirler, ancak buradan elde ettiği bilgilerle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ilkesine uyarak, tarafsızlığına gölge düşürecek davranış ve ilişkilerden kaçınarak, davanın taraflarına eşit uzaklıkta olurlar.

Yetişkin ve çocuklar hakkındaki yürütülecek olan işlemleri ayrı ayrı yapar ve çocukların yüksek yararının korunmasına özen gösterirler.

Duyurular