RESMİ KURUMLAR
BASIN AÇIKLAMASI
T.C.
ZONGULDAK
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SÖZCÜLÜĞÜ VE MEDYA İLETİŞİM BÜROSU

17/08/2016Sayı :  2016/52
Konu:  FETÖ/PDY Etkin pişmanlıktan yararlanma


BASIN AÇIKLAMASI

    15/07/2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından, cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye Cumhuriyet Hükümetinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edilmiş, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunulmuştur.

    Aziz Türk Milletinin feraseti, emniyet kuvvetlerimizin ve diğer kamu kuruluşlarının fedakarca canı pahasına mücadelesi ile söz konusu girişim önlenmiş olup, bu girişimlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ilimizi kapsayan soruşturmalar başlatılmıştır. FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmalar iki ana hat üzerinden yürütülmektedir. Birincisi söz konusu darbe teşebbüsüne iştirak edenlerle ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 309 ve devamı maddeler kapsamında değerlendirilmektedir.

    FETÖ/PDY örgütünün darbe girişimi eylemleri, örgüt üyelerinin aralarındaki birliktelik, örgüt yapıları, organize oluş biçimleri, üyeler arasındaki hiyerarşik zincir nazara alındığında Türk Ceza Kanunun 314. maddesi kapsamında "Silahlı Örgüt" olduğu hususunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. İkinci soruşturmalar ise söz konusu darbe teşebbüsü ile iltisakı belirlenememiş olmakla birlikte yasa dışı FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik olup, Türk Ceza Kanunun 314/2 maddesi kapsamında yürütülmektedir.

    Özellikle Türk Ceza Kanununun 314. maddesi kapsamında Silahlı Örgüt suçları ile ilgili olarak etkin pişmanlık hükümlerinin duyurulmasında fayda görülmüştür.

    Türk Ceza Kanununun 314 maddesinin üçüncü fıkrası yollamasıyla ile suç işlemek için örgüt kurulmasına ilişkin hükümlerin silahlı örgüt içinde uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısı ile Türk Ceza Kanununun 221 maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri için de uygulanması söz konusu olacaktır.

    FETÖ/PDY'nin darbe girişimi eylemlerinden dolayı pişmanlık duyup, örgütten ayrılma isteğinde olan kamu görevlisi ve vatandaşlar için Türk Ceza Kanununun 221 maddesinde etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır. Buna göre, etkin pişmanlığın uygulamasında; kendiliğinden örgütten ayrılarak teslim olan şüphelinin örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suç işleyip işlemediği araştırılmakta ve daha sonra hukuki durumları değerlendirilmektedir.

    Türk Ceza Kanunun 221 maddesi çerçevesinde pişmanlık duyan vatandaşlarımızın verdikleri bilgilerle pişmanlık duyduklarını göstererek örgüt mensuplarının ortaya çıkarılmalarını ve yakalanmalarını sağlamaları halinde aynı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında haklarında cezaya hükmolunmayacaktır.

    Bu şekilde pişmanlık duyan ve Türk Ceza Kanununun 221 maddesinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın Cumhuriyet Başsavcılığımıza veya kolluk birimlerine müracaat etmeleri halinde yardımcı olunacaktır.

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

   

H. Hakan YAĞIZ

Zonguldak Cumhuriyet BaşsavcısıPROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.