RESMİ KURUMLAR
BASIN AÇIKLAMASI
T.C.
ZONGULDAK
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SÖZCÜLÜĞÜ VE MEDYA İLETİŞİM BÜROSU

01/09/2016Sayı :  2016/58
Konu:  Adli Yıl Açılışına ilişkin kutlama mesajı


BASIN AÇIKLAMASI

    Bir gelenek haline gelen Adli Aravermenin ardından, yorucu ve yoğun olduğu kadar onurlu, yargı görevine başlamış bulunmaktayız.

    Bir ülkenin dirlik, düzen, barış ve huzur içinde, güçlü ve sağlıklı olması, devletin temelini oluşturan ana güçlerden birini teşkil eden, yargı erkinin, kişi hak ve özgürlüklerini, her türlü haksızlığa karşı korumak suretiyle, adaletin gerçekleşmesinde göstereceği başarıya bağlıdır.

    Toplum yapısında bu denli önemli bir yeri olan yargının, adalet dağıtımında sağlıklı, etkin, hızlı ve kendisinden kuşku duyulmayacak biçimde işlemesi; hiçbir makam, kurum veya kişinin etkisinde kalmaması, hak, hukuk ve adaletin ışığında yürümesi, temel hak ve özgürlüklerin bekçisi olması halinde gerçekleşecektir.

    Özellikle son zamanlarda başta FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerinin, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemlerini arttırdıkları gözlemlenmektedir. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, ülkesine ve milletine yönelik tüm tehlikeleri bertaraf ederek halkımızın huzur ve güvenliği her ne pahasına olursa olsun koruyacak, hukuk kuralları hakim kılınarak kamu düzeni ve güvenliğini sağlamaya muktedirdir.

    Biz yargı mensupları olarak, ülkemizin huzur ve güvenine kast eden FETÖ/PDY ve diğer tüm terör örgütlerine karşı verilen bu onurlu mücadelemizde hukuk ve kanunlar yol göstericimiz, Yüce Türk Milletinin desteği, en büyük motivasyon kaynağımız olmaktadır.

    Yargının hızlı ve sağlıklı işlemesi, hukuk devletinin gerçek güvencesidir. Hepimiz biliyoruz ki, adalet terazisi son derece duyarlıdır. Bu duyarlı teraziyi dengede tutmak ise tüm yargı mensuplarının görevidir.

    Demokrasinin temeli hukuk devleti, devletin temeli adalettir düşüncesiyle, yeni adli yılın, tüm Hakim, Cumhuriyet Savcısı, avukat ve adalet personeline sağlık ve esenlik getirmesini, adliyemiz, ilimiz ve ülkemiz için başarılı geçmesini dilerim.

    Kamuoyuna saygı ile duyulur.

   

H. Hakan YAĞIZ

Zonguldak Cumhuriyet BaşsavcısıPROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.