RESMİ KURUMLAR
BASIN AÇIKLAMASI
T.C.
ZONGULDAK
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SÖZCÜLÜĞÜ VE MEDYA İLETİŞİM BÜROSU

31/07/2018Sayı :  2018/8
Konu: 


BASIN AÇIKLAMASI

    Bazı basın yayın organlarında arkadaşı tarafından tehdit, hakaret ve yaralama eylemlerine maruz kaldığını beyan eden mağdurun talebine rağmen şüpheli hakkında tedbir kararı verilmediği yönünde haberler üzerine basın açıklaması yapma gereği hasıl olmuştur.

    Zonguldak il merkezinde 30/07/2018 tarihinde habere konu mağdur ve şüpheli arasında meydana gelen olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile olayın kolluk güçlerine intikali ile gerekli soruşturma işlemleri derhal başlatılmıştır. Mağdurun talebi doğrultusunda Zonguldak 2. Aile Mahkemesi'nin 30/07/2018 tarih, 2018/266 D. İş ve 2018/268 sayılı kararı ile şüpheli hakkında tedbir kararı verilmiştir. Şüphelinin mağdura karşı tehdit, hakaret, aşağılamaya yönelik veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu konuta, okula ve işyerine, mağdurun yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına 180 gün süre ile yaklaşmamasına karar verilmiştir.

    Şüphelinin karara uymadığı taktirde 3 günden 10 güne kadar tekrarı halinde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi cezası ile cezalandırılabileceği taraflara tebliğ edilmiştir.

    Yukarıda anlatıldığı şekilde mağdurun talep etmesine rağmen şüpheli hakkında tedbir kararı verilmediği hususu gerçeği yansıtmamaktadır. Müştekinin müracaatının intikalinden itibaren şüpheli hakkında verilen tedbir kararının infazına başlanılmıştır.

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

H. Hakan YAĞIZ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı

PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.