RESMİ KURUMLAR
Personel Genel Müdürlüğü 2371 Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Alım Sınav İlânı
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

22/08/2016Sayı :  2016/2739
Konu:  2016 yılı personel alım ilanı hk.


DAĞITIMLI

    Adalet Bakanlığı 2016 yılı personel alımına ilişkin ilanı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün web sitesinde http://www.pgm.adalet.gov.tr/ linkinde yayınlamış olup;Personel Alım İlanı

Başvuru FormuBAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvuru formu, ( Resim yapıştırılması zorunludur.)

2) Öğrenim belgesi fotokopisi, (Onaylı sureti ya da aslının ibraz edilmesi)

3) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesi (lise-önlisans mezunları için 2014 KPSS,lisans mezunları için 2016 KPSS)

4) Kimlik fotokopisi

5) Askerlik belgesi (Tecil veya terhis belgesi)

6) Sözleşmeli Zabıt Katipliğine başvuruda bulunmak isteyenler için ayrıca ilgili MYO, Lise diploması, Bilgisayar Sertifikası ya da Bilgisayar dersi gördüklerine dair belgenin fotokopisi. (Onaylı sureti ya da aslının ibraz edilmesi)

7) Sözleşmeli Teknisyenlik (Makine Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Sıhhı Tesisat Teknisyeni) ünvanlarına başvuruda bulunmak isteyenler için en az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölüm diploması,

8) Şoför ünvanına başvuruda bulunmak isteyenler için en az lise diploması ve B sınıfı sürücü belgesi.

9) Eş durum belgesi - Tıklayınız

PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.