RESMİ KURUMLAR
CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULU ÜYE SEÇİMİ BAŞVURU İLANI
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

08/09/2016Sayı :  2016/2957
Konu:  İzleme Kurulu İlanı hk.


BAŞVURU İLANI

    Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkındaki 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3.Maddesi (Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları) gereğince; ''Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin üyelikleri bu maddenin yürülüğe girdiği tarihte sona erer ve on gün içinde 14/06/2001tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda belirlenen usule göre yeniden seçim yapılır.'' belirtildiğinden;

    2016 yılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları belirlenmek üzere ;İZLEME KURULU ÜYELİĞİNE MÜRACAAT EDECEKLERDE ARANACAK NİTELİKLER.

    1-Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak.

    2-Tıp,eczacılık,hukuk, kamu yönetimi,sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak.

    3-Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.

    4-Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

    1-Dilekçe,

    2-Kimlik Fotokopisi,

    3-Diploma Fotokopisi,

    4-En az 10 Yıl çalıştığına ilişkin belge,

    5-Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına ilişkin dilekçe,

    6-Hükümlü ve tutuklulardan kendi veya ikinci derece hısımları zarar görmediğine ilişkin beyanı,

    7-Hükümlü ve tutuklarlardan biri ile aralarında evlilik,vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunmadığına ilişkin beyanı,

    8-1 Adet fotoğraf.

BAŞVURU TARİHLERİ

    06/09/2016 tarihinde başlayacak olup, 09/09/2016 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.