RESMİ KURUMLAR
Sözleşmeli Zabıt Katipliği ugulamalı sınav sonuç listesi
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

01/10/2016Sayı :  2016/3217
Konu:  Sözleşmeli Zabıt Katipliği ugulamalı sınav sonuç listesi hk.


   

DUYURU

    Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni, Sözleşmeli Makine Teknisyeni, Sözleşmeli sıhhi Tesisat Teknisyeni, Sözleşmeli Mübaşir ve Sözleşmeli Şoför mülakatına katılmaya hak kazanan adayların;

    -4 (dört) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (Bilgisayar ortamında doldurarak her birine fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış şekilde)

    -4 (dört) adet Adli Sicil Kaydı,

    -4 (dört) adet kimlik fotokopilerinin en geç 05/10/2016 tarihine kadar Zonguldak Adalet Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta yoluyla veya şahsen)

   

    Tüm ünvanların sözlü sınav tarihleri ayrıca ilan edilecektir.


Adalet Komisyonu Başkanlığı

Sözleşmeli Zabıt Katipliği uygulamalı sınav sonuç listesi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.