RESMİ KURUMLAR
14/12/2016 tarihinde bilirkişi törenine mazereti nedeniyle katılamayanlara ilişkin duyuru.
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

14/12/2016Sayı :  2016/4237
Konu:  Mazeret ilanı hk.


DUYURU

    Komisyonumuzca 14/12/2016 tarihinde düzenlenen bilirkişi yemin törenine mazereti nedeniyle katılamayanların, listelerin kesinleştirileceği gözetilerek mazeretleri nedeniyle gelemeyenler için 28/12/2016 tarih saat 14:00'de yemin töreni düzenlenecektir.

    İlgililere duyurulur.

   

   


PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.