RESMİ KURUMLAR
SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ VE MÜBAŞİR NİHAİ BAŞARI LİSTELERİ
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

24/10/2016Sayı :  2016/3507
Konu:  Nihai Başarı Listeleri


DUYURU

    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Mübaşir Nihai Başarı Listeleri;

   

Sözleşmeli Zabıt Katipliği Nihai Başarı Listesi

Sözleşmeli Mübaşir Nihai Başarı Listesi


   

    Başarılı olan adaylar arasından Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma formlarını Adalet Komisyonu Başkanlığımıza teslim etmeyenlerin (01/10/2016 tarihinde ilan ettiğimiz hususlar dikkate alınarak) en geç 26/10/2016 tarihine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde göndermeleri veya teslim etmeleri gerekmektedir.

    İlanen duyurulur.24/10/2016


Adalet Komisyonu Başkanlığı

PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.