RESMİ KURUMLAR
Nihai Başarı Listeleri
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

25/10/2016Sayı :  2016/3523
Konu:  Nihai Başarı Listeleri


DUYURU

    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün ilanına istinaden Komisyonumuzca yapılan Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni, Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Sözleşmeli Makine Teknisyeni ve Kadrolu Şoför sınavı Nihai Başarı Listeleri ;

   

Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni Nihai Başarı Listesi

Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyeni Nihai Başarı Listesi

Sözleşmeli Makine Teknisyeni Nihai Başarı Listesi

Kadrolu Şoför Nihai Başarı Listesi


   

    Başarılı olan adaylar arasından Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma formlarını Adalet Komisyonu Başkanlığımıza teslim etmeyenlerin (01/10/2016 tarihinde ilan ettiğimiz hususlar dikkate alınarak) en geç 27/10/2016 tarihine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde göndermeleri veya teslim etmeleri gerekmektedir.

    İlanen duyurulur.25/10/2016


Adalet Komisyonu Başkanlığı

PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.