RESMİ KURUMLAR
24-25/10/2016 tarihlerinde sözlü sınav sonucu başarılı olanlarla ilgili duyuru;
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

26/10/2016Sayı :  2016/3545
Konu:  Temin edilecek evraklar


DUYURU

    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün ilanına istinaden Komisyonumuzca 24-25/10/2016 tarihlerinde yapılan Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Mübaşirlik, Elektrik Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Makine Teknisyeni ve Kadrolu Şoför sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atamaya esas aşağıda listesi bulunan evraklarını hazırlamak ve teslim etmek üzere en geç 04/11/2016 tarihe kadar Başkanlığımıza teslim etmeleri/göndermeleri;

    hususu ilan olunur. 26/10/2016

   

    Gerekli Evraklar

    - Öğrenim Belgesi Aslı

    - Mal Beyanı (İnternetten yada Komisyonumuzdan temin edilebilir)

    - Sağlık Beyanı (Komisyonumuzdan temin edilecek)

    - 2 Adet 6x9 Ebatlarında, 5 Adet Vesikalık Fotoğraf (Toplam 7)

    - Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

    - Askerlik Belgesi Aslı (Terhis yada Tecil)

   


Adalet Komisyonu Başkanlığı

PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.