RESMİ KURUMLAR
Boy-Kilo Ölçümüne Katılmaya Hak Kazanan İnfaz ve Koruma Memuru Adaylarına İlişkin Liste.
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

30/12/2016Sayı :  2016/4416
Konu:  Uzman Erbaş boy-kilo liste hk.


DUYURU

    Saat: 08:30'da (yanlarında nüfus cüzdanı, bilgisayar ortamında hazırlanmış ve resim yapıştırılmış halde hazırlanan 4 suret Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, 4 suret Adli Sicil Kaydı ve 4 suret nüfus cüzdanı fotokopisi getirilmesi suretiyle) Zonguldak Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları ilanen duyurulur.30/12/2016

    NOT: Boy - kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarından Komisyonumuzca ilan edilen listedeki sıra numarasına göre boy-kilo ölçümleri yapılacağından, il dışından gelecek olan adayların bu durumu dikkate alarak belirtilen saatte Komisyonumuzda hazır bulunması gerekmekte olup, bu hususta belirtilecek (otobüs dönüş saati vb. gibi) mazeretler geçersiz sayılacaktır.

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

   

1- Liste

2- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.