RESMİ KURUMLAR
DUYURU
T.C.
ZONGULDAK
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

18/12/2015Konu:  2016 TAKVİM YILI İÇİN BİLİRKİŞİ İLANLARI

    Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca ''Ceza Muhakemeleri Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik'' gereğince 2016 yılına ait Ceza Mahkemeleri Bilirkişi listeleri oluşturulmak üzere Komisyonumuzca hazırlanan;

Ceza Mahkemeleri Bilirkişi İlan Metni

    Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik" gereğince 2016 yılı Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi listeleri oluşturulmak üzere Komisyonumuzca hazırlanan;

Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi İlan Metni

    Ceza Muhakemeleri Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince 2016 yılına ait Tercüman Bilirkişi listeleri oluşturulmak üzere hazırlanan;

Tercüman Bilirkişi İlan Metni

- Örnek Başvuru Dilekçesi -