RESMİ KURUMLAR
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına 2954 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

31/03/2016Sayı :  2016/974
Konu:  2016 yılı personel alım ilanı hk.


DAĞITIMLI

    Adalet Bakanlığı 2016 yılı personel alımına ilişkin ilanları, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün web sitesinde '' http://www.cte.adalet.gov.tr/ '' linkinde yayınlamış olup;Personel Alım İlanı

Başvuru FormuBAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Başvuru formu, ( Resim yapıştırılması zorunludur.)

b) Öğrenim belgesi fotokopisi, (Onaylı sureti ya da aslının ibraz edilmesi)

c) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesi,

d) Kimlik fotokopisi

e) Askerlik belgesi (Tecil veya terhis belgesi)

f) Ceza İnfaz Kurumu Katipliğine başvuruda bulunmak isteyenler için ayrıca Bilgisayar Sertifikası ya da Bilgisayar dersi gördüklerine dair belgenin fotokopisi. (Onaylı sureti ya da aslının ibraz edilmesi)

PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.