RESMİ KURUMLAR
CTE personelinin sözlü sınav tarihinin değiştirildiğine dair ilan
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

22/04/2016Sayı :  2016/1275
Konu:  CTE sınav mülakat tarihi hk.


DUYURU

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 29/03/2016 tarih ve 18514707-903.02.00.00-E.888/39654 sayılı “Sözleşmeli Personel Alımı” konulu yazılarında; Komisyonumuzca yapılacak Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu ve Sözleşmeli Sağlık Memurluğu Sınavının Sözlü Sınav Tarihi 13 Haziran 2016 olarak belirlenmiş ise de; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 21/04/2016 tarih ve 18514707- 903.01.00.00-E.1249/50875 sayılı “Sözlü Sınav Tarihinin Öne Alınması” konulu yazılarında; Başkanlığımızca yapılacak Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu,Ceza İnfaz Kurumu Katipliği, Bilgisayar Teknisyenliği ve Sözleşmeli Sağlık Memurluğu Sınavının Sözlü Sınav Tarihi 16 Mayıs 2016 ve devam eden günler olarak belirlenmiştir. İlan olunur. 22/04/2016

   

Adalet Komisyonu Başkanlığı

PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.