RESMİ KURUMLAR
İKM duyuru metni hakkında
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

22/04/2016Sayı :  2016/1277
Konu:  İKM duyuru metni hk.


DUYURU

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Personel Alımı Sınav İlanı gereğince; Komisyonumuzca ilan edilen listelere göre 28 - 29 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adayları hakkında;

    Boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarından Komisyonumuzca ilan edilen listedeki SIRA NUMARASI dikkate alınarak;

    * 1-150 (150 nci aday dahil) olmak üzere 28 Nisan 2016 Perşembe Günü,

    * 151-300 (300 ncü aday dahil) olmak üzere 29 Nisan 2016 Cuma Günü,

    * Saat: 08:30’da (yanlarında nüfus cüzdanı, bilgiyasar ortamında hazırlanmış ve resim yapıştırılmış halde hazırlanan 4 suret Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu, 4 suret Adli Sicil Kaydı ve 4 suret nufüs cüzdanı fotokopisi getirilmesi suretiyle) Zonguldak Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

   

    NOT: Boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarından Komisyonumuzca ilan edilen listedeki sıra numarasına göre boy-kilo ölçümleri yapılacağından, il dışından gelecek olan adayların bu durumu dikkate alarak belirtilen saatte Komisyonumuzda hazır bulunması gerekmekte olup, bu hususta belirtilecek (otobüs dönüş saati vb. gibi) mazeretler geçersiz sayılacaktır.

Adalet Komisyonu Başkanlığı