RESMİ KURUMLAR
26/04/2016 TARİHLİ DUYURU
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

26/04/2016Sayı :  2016/1323
Konu:  Duyuru metni hk.


DUYURU

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Personel Alımı Sınav İlanı gereğince;

    Komisyonumuzca ilan edilen aday tespit listelerine göre; Sözleşmeli Cezaevi Katipliği, Sözleşmeli Sağlık Memurluğu ve Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyenliği ünvanları için ilan edilen pozisyon sayısının Yönetmelikte belirtilen katları içerisine giren adayların en geç 06 Mayıs 2016 tarihine kadar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formlarının ( bilgiyasar ortamında hazırlanmış ve resim yapıştırılmış halde hazırlanan 4 suret Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu, 4 suret Adli Sicil Kaydı ve 4 suret nufüs cüzdanı fotokopisi ) Zonguldak Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerektiği;

    İlanen duyurulur.26/04/2016

   

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu


PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.