RESMİ KURUMLAR
Komisyonumuzca yapılan İcra Katipliği uygulama sınav sonucuna ilişkin liste ve duyuru;
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

06/02/2017Sayı :  2017/453
Konu:  İcra Katipliği uygulama sınav sonucu hk.


DUYURU

    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün ilanına istinaden Komisyonumuzca yapılan İcra Katipliği uygulama sınavı sonucuna ilişkin sonuç aşağıda listelenmiş olmakla;

    Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları 28/02/2017 tarihine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde göndermeleri veya teslim etmeleri gerekmektedir.

   


    İcra Katipliği uygulama sınav sonucu


   

    1) 6x9 cm ebadında iki adet fotoğraf,

    2) Mal Bildirimi Formu, TIKLAYINIZ

    3) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan 4 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, TIKLAYINIZ

    4) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı, TIKLAYINIZ

    İlanen duyurulur.06/02/2017

   

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.