RESMİ KURUMLAR
Sözleşmeli Şoför ve Aşçı Nihai Başarı Listeleri
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

28/02/2017Sayı :  2017/715
Konu:  Nihai Başarı Listeleri


DUYURU

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ilanına istinaden Komisyonumuzca yapılan Sözleşmeli Şoför ve Aşçı pozisyonunda Nihai Başarı Listesinde Başarılı olan adayların aşağıda belirtilen evrakları hazırlayıp en geç 07/03/2017 tarihine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri hususu rica olunur.

   

Sözleşmeli Şofor Nihai Başarı Listesi

Sözleşmeli Aşçı Nihai Başarı Listesi


ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

    1)Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

    2) Beş adet vesikalık fotoğraf,

    3) Mal bildirimi,

    4) Sınav sonuç belgesinin (KPSS) aslı veya bilgisayar çıktısı,

    5) Askerlik durum belgesi,

    6) Nüfus kayıt örneği,

    7) Eş durum belgesi, (çalışıp çalışmadığına dair)

    8) Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe,

    9) Adli ve arşiv sicil kaydı

    10) Sağlık Kurulu Raporu (Adayın, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı raporda belirtilmesi) (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınması gerekmektedir)

   

    İlanen duyurulur.28/02/2017

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

   

Mal bildirim formu,

Kurum Kuruluşa yükümlü olmadığına dair dilekçe.

PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.