RESMİ KURUMLAR
CTE sözlü sınava hak kazanlar hk.
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

30/01/2017Sayı :  2017/389
Konu:  CTE sözlü sınava hak kazanlar hk.


DUYURU

    *Sözleşmeli Şoför adaylarının 27/02/2017 tarihi saat: 08:30'da Zonguldak Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları (yanlarında nüfus cüzdanı getirilmesi suretiyle),

    *Sözleşmeli Cezaevi Katibi, Sözleşmeli Sağlık Memuru, Sözleşmeli Aşçı Adaylarının 28/02/2017 tarihi saat: 08:30'da Zonguldak Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları (yanlarında nüfus cüzdanı getirilmesi suretiyle) ilanen duyurulur.31/01/2017

    NOT: Sözleşmeli Cezaevi Katipliği, Sözleşmeli Şoför, Sözleşmeli Aşçı ve Sözleşmeli Sağlık Memuru ünvanları için Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan adayların bilgisayar ortamında hazırlanmış ve resim yapıştırılmış halde hazırlanan 4 suret Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, 4 suret Adli Sicil Kaydı, 4 suret nüfus cüzdanı fotokopisi ile 1 suret Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneklerinin en geç 10/02/2017 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde gönderilmesi veya teslim etmesi gerekmektedir.

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

   

Aşcı Aday Tespit Listesi

CİK Katipliği Aday Tespit Listesi

Sağlık Memuru Katipliği Aday Tespit Listesi

Şoför Aday Tespit Listesi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.