RESMİ KURUMLAR
13/12/2017 tarihinde gerçekleştirilen Tercüman Bilirkişi yemin törenine mazereti nedeniyle katılamayanlara ilişkin duyuru.
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

13/12/2017Sayı :  2017/5154
Konu:  Mazeret ilanı hk.


13/12/2017 tarihinde gerçekleştirilen Tercüman Bilirkişi yemin törenine mazereti nedeniyle katılamayanlara ilişkin duyuru.

    Komisyonumuzca 13/12/2017 tarihinde düzenlenen Tercüman Bilirkişi yemin törenine mazereti nedeniyle katılamayanların, listelerin kesinleştirileceği gözetilerek mazeretleri nedeniyle gelemeyenler için 15/12/2017 tarih saat 14:00'de yemin töreni düzenlenecektir.

    İlgililere duyurulur.


   


   

   

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.