RESMİ KURUMLAR
Aday Tespit Listeleri
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

29/07/2019Sayı :  2019/2699
Konu:  Aday Tespit Listeleri


DUYURU
(Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli İcra Katibi, Sözleşmeli Şoför, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (erkek), Sözleşmeli İnfaz ve Koruma memuru (bayan) aday tespit listeleri;)

   Adalet Bakanlığı 2019 yılı Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli İcra Katibi, Sözleşmeli Şoför, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (erkek), Sözleşmeli İnfaz ve Koruma memuru (bayan) alımına ilişkin aday tespit listeleri aşağıdaki şekilde listelenmiştir.

    - Sözleşmeli Zabıt Katipliği Aday Tespit Listesi

    - Sözleşmeli İcra Katipliği Aday Tespit Listesi

    - Sözleşmeli Şoför Aday Tespit Listesi

    (Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 05/08/2019 Tarih ve
2019/294 Sayılı Kararı.)

    - Sözleşmeli Mübaşir Aday Tespit Listesi

    - Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (erkek) Aday Tespit Listesi

    - Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (bayan) Aday Tespit Listesi

    - Güvenlik Arşiv Araştırması Formu

   İnfaz ve Koruma Memurluğuna başvuran ve sıralamaya giren adayların 05/08/2019 tarih saat: 09:00'da Zonguldak Adliyesinde boy-kilo ölçümü uygulamasına katılacağı, uygulamaya gelirken 3 adet fotoğraf yapıştırılmış ve bilgisayar ortamında doldurulmuş Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu, Kimlik fotokopisi, Nüfus Kayıt Örneği getirmelerinin zorunlu olduğu;

   Zabıt Katipliği ve İcra Katipliği klavye uygulama sınavının 20 Ağustos 2019 tarih saat: 09:00 da Zonguldak Adliyesinde yapılacağı ve uygulama sınavına katılacak adayların sınava gelirken nüfus cüzdanları ile gelmelerinin zorunlu olduğu;

   Komisyonumuzca tüm ünvanlar için 09/09/2019 tarih ve devam eden tarihlerde gerçekleştirilecek sözlü mülakatlar hakkında ayrıca duyuru yapılacağı hususları;

    İlanen tebliğ olunur. 29/07/2019

   

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.